بازدید سرکار خانم اسماعیلیان پژوهشگر صنایع دستی از روستای تاریخی میمند

روستای تاریخی میمند میزبان سرکار خانم اسماعیلیان، پژوهشگر صنایع دستی و سرکار خانم مولایی، کارشناس صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان بود. اهداف بازدید گروه فوق الذکر از شهرستان شهربابک و میمند گردآوری اطلاعات و مستندسازی کارگاه های فعال صنایع دستی و همچنین چاپ کتاب در این خصوص و معرفی صنایع دستی استان کرمان به علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی است.