بازدید معاون سازمان میراث فرهنگی و نماینده ایکوموس جهانی از روستای میمند

در راستای تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان شهربابک، جناب آقای دکتر طالبیان، معاون محترم سازمان میراث فرهنگی به اتفاق آقای دکتر فلیپ هرمن، نماینده محترم ایکوموس جهانی، به همراه سرکار خانم دکتر اشرفی، مدیر محترم پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند، مسئولین محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان و دانشجویان دانشگاه تهران در بعد از ظهر مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ از مکان های طبیعی و تاریخی شهرستان شهربابک(  ریسه، سرخان، پیش استا، قلعه مرج و عمارت موسی خانی) بازدید به عمل آوردند. همچنین در مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸به شهرستان انار و رفسنجان عزیمت نمودند و مورد استقبال فرمانداران و شهرداران محترم این دو شهر قرار گرفتند. از نکات قابل توجه این سفر قول مساعدت، همکاری و اختصاص بودجه در جهت تهیه طرح گردشگری از سوی مسئولین شهرستان انار و رفسنجان بود.