بازدید گردشگران خارجی از روستای دست‌کند میمند

روستای دست‌کند میمند در نیمه دوم فروردین ماه سال 97 و نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری میزبان گردشگران خارجی با ملیت‌های مختلف بود. گردشگرانی از کشورهای مختلف ضمن بازدید از ویژگی‌های تاریخی، با سکونت شبانه در اقامتگاه‌های بوم گردی روستا از طبیعت زیبا و محیط آرامبخش مسکونی دست‌کند لذت بردند.