فعال بودن موزه ها و نمایشگاه ها به صورت دائمی در سطح روستا جهت بازدید گردشگران

موزه مردم شناسی در کیچه معروف به آتشکده، نمایشگاه عکس، صنایع دستی، مردم شناسی و کارگاه تولید نمد (مستقر در پارکینگ روستا)، نمایشگاه از نگاره های سنگی و تصویر سازی از قصه های بومی در حمام قدیمی روستا، نمایشگاه عرضه تولیدات بومی همه روزه آماده بازدید گردشگران داخلی و خارجی روستای دست کند میمند می باشد.