مراسم جوش زنی سنتی در روستای میمند

السلام علی الحسین                           وعلی علی بن الحسین                                                       وعلی اولاد الحسین                                                 و علی اصحاب الحسین

در عاشورای حسینی مراسم «جوش زنی» توسط اهالی روستای میمند و مردم بومی، محلی در جلو حسینیه تاریخی روستای دست‌کند برگزار شد. جوش زنی نوعی سینه زنی است که در محرم توسط مردم محلی به شیوه خاص برگزار می‌شود. مردم عزادار میمندی با دست چپ کمر فرد کناری خود را محکم گرفته و یک حلقه دایره‌ای ایجاد می‌نمایند که ریشه در اعتقادات مذهبی دارد. مردم منسجم عزادار ضمن حرکت دورانی و با هماهنگی و وحدت، دو قدم به عقب رفته و سپس یک قدم به جلو می‌گذارند و همزمان با این حرکت و زدن دست راست به سینه خود به نوحه خوانی می‌پردازند.