نمایشگاه عکس زندگی در میمند

پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند در جهت معرفی ویژگی‌های منظر فرهنگی میمند نسبت به برگزاری نمایشگاه عکس از نحوه زندگی مردم بومی میمند، همراه با معرفی نمد میمندی و سایر صنایع دستی میمند در کنار کارگاه نمد مالی اقدام نمود. این نمایشگاه نیز مورد استقبال مردم محلی و گردشگران داخلی قرار گرفت.

در ضمن فعال سازی کارگاه نمد مالی در ایام تعطیلات نوروزی از اهداف و برنامه‌های پایگاه در راستای معرفی صنایع دستی روستای میمند بود.