طرح‌های پژوهشی

ردیف‌نام طرحنگارندگانسال تهیه
1 مطالعات كوچ و كوچ نشيني در ايران و ميمند بهاره اسلامی‌زاده، زهرا فاتحی 1392
2 شناسایی و بررسی دست‌کندهای اطراف میمند فرزین ایزد پناه 1390
3 مطالعات مینرالوژی برپایه داده‌های آرکئومتالوژی در منطقه لاسلیمان میمند محمد امین امامی، امید وعود باشی 1386
4 نظام معیشتی دامدار کشاورز میمند حسین بارانی 1393
5 گزارش آسیب‌شناسی روستای تاریخی میمند بتول برفه‌ای 82-1381
6 بررسی تنوع گونه‌های جانوری در منطقه تاریخی میمند امید پاک‌نیا 1383
7 میمند و سلامت - تغذیه مریم تقوی شیرازی 1383
8 قوم گیاه شناسی روستای میمند مریم تقوی شیرازی 88-1386
9 طرح مدیریت توسعه پایدار منظر فرهنگي ميمند بهمن امیری جبارین 1393
10 باز زنده سازی کاربافی در روستای میمند ناهید خالو احمدی 1386
11 بررسی و شناسایی حریم درجه یک روستای تاریخی میمند رضا ریاحیان گهرتی 1383
12 مطالعه پوشش گیاهی منطقه میمند رضا رمضان‌نژاد قادری 1385
13 نقش منابع آب و کشاورزی در پایداری منظر فرهنگی ميمند مجید لباف خانیکی 1393
14 باستان شناسی منظر فرهنگی ميمند میثم لباف خانیکی 1394
15 کنده نگاره‌های روستای تاریخی میمند فریبا کریمی 1382
16 طرح بررسی زمین شناسی منطقه میمند شهربابک عباس مرادیان، جواد یوسفی 1384
17 ‌پژوهش، ساماندهی و طراحی محورهای باز عمومی روستای تاریخی میمند دانشگاه هنر 1389
18 اشعار، داستان و ضرب المثل‌های میمندی - 1383
19 بازی‌های محلی - 1384
20 تهیه نقشه‌های کیچه‌های میمند - -
21 تهیه نقشه‌های منطقه‌ای بر اساس عکس‌های هوایی - -
22 طرح مرکز اطلاع رسانی و موزه‌ای - -
23 طرح مرکز تحقیقات میمند شناسی - -
24 طرح ساماندهی سیستم فاضلاب - -
25 طرح ساماندهی شبکه هوایی برق و تبدیل به شبکه زیرزمینی - -